CHUYỂN ĐỔI THỊ TRƯỜNG GIẤY BAO BÌ CHẤT LƯỢNG CAO: SỰ ĐỀ XUẤT CỦA HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM

Trong bối cảnh ngành công nghiệp giấy tại Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể, Hiệp Hội Giấy và Bột Giấy Việt Nam đang đưa ra sự đề xuất quan trọng: chuyển đổi từ sản xuất giấy bao bì thông thường sang giấy bao bì chất lượng cao. Đặng Văn Sơn, Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký của Hiệp hội, đã chỉ ra rằng ngành công nghiệp giấy ở Việt Nam đã tăng trưởng hơn 10% mỗi năm và sản lượng hiện đạt gần 10 triệu tấn mỗi năm. Tuy nhiên, khoảng 90% sản phẩm của ngành là giấy bao bì thông thường, chủ yếu sử dụng trong ngành may mặc, chế biến gỗ và các ngành công nghiệp khác.

Chuyển Hướng Từ Giấy Bao Bì Thông Thường Sang Giấy Bao Bì Chất Lượng Cao

Mặc dù ngành công nghiệp giấy tại Việt Nam đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm qua, đặc biệt với tốc độ tăng trưởng hàng năm hơn 10%, hiện tại, ngành đang đối mặt với một thách thức lớn. Cả thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu đều đã giảm cầu, khiến ngành công nghiệp giấy phải vận hành ở mức công suất thấp, chỉ khoảng 50-60%. Sự giảm cầu này không chỉ gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong ngành mà còn tạo ra tình trạng thừa cung cấp giấy thông thường.

Với sự thúc đẩy mạnh mẽ từ Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam, ngành công nghiệp giấy cần đối mặt với thực tế rằng hơn 90% sản phẩm của họ là giấy bao bì thông thường, chủ yếu sử dụng trong ngành may mặc, chế biến gỗ và các ngành công nghiệp khác. Việc sản xuất giấy bao bì thông thường đã đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia sản xuất giấy bao bì lớn nhất ở Đông Nam Á, nhưng nay đòi hỏi một sự thay đổi quan trọng.

Chuyển đổi từ sản xuất giấy bao bì thông thường sang giấy bao bì chất lượng cao trở thành mục tiêu quan trọng của ngành công nghiệp giấy tại Việt Nam. Điều này là cách để đối mặt với tình trạng thừa cung cấp giấy thông thường trong nước và đồng thời mở ra cơ hội mới cho ngành.

Xu hướng Nhu Cầu Cho Giấy Bao Bì Chất Lượng Cao

Xu hướng nhu cầu cho giấy bao bì chất lượng cao đang nổi lên mạnh mẽ trên toàn cầu. Các doanh nghiệp và người tiêu dùng ngày càng chú trọng đến việc sử dụng sản phẩm bao bì an toàn, bền vững, và thân thiện với môi trường. Điều này đã thúc đẩy nhu cầu cho giấy bao bì chất lượng cao tại nhiều thị trường tiêu dùng quan trọng, chẳng hạn như thị trường thực phẩm, thực phẩm đông lạnh, dược phẩm, và sản phẩm điện tử.

Với dự kiến có thêm nhà máy mới vào hoạt động trong vài năm tới, việc chuyển đổi sang sản xuất giấy bao bì chất lượng cao có thể giúp ngành đáp ứng cầu cụ thể và khám phá thị trường mới, chẳng hạn tại châu Mỹ, Trung Đông và Bắc Phi. Ngoài ra, ngành cũng cần kích thích sự phát triển thông qua sự hợp tác với các thị trường thế giới.

Cách Giải Quyết Vấn Đề về Nguồn Nguyên Liệu và Đào Tạo Người Có Kỹ Năng

Để giải quyết các vấn đề này, ngành công nghiệp giấy cần tập trung vào việc tăng cường nguồn nguyên liệu và đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng. Việt Nam vẫn phải nhập khẩu hơn 500.000 tấn bột giấy mỗi năm, trong khi xuất khẩu hơn 15 triệu tấn gỗ cây, nguyên liệu chính để sản xuất bột giấy. Điều này là một lợi thế tự nhiên cho mô hình kinh tế vòng tròn. Để đảm bảo bảo vệ môi trường, đầu tư vào sản xuất bột giấy cần thực hiện với công nghệ hiện đại. Đồng thời, sự hợp tác giữa ngành công nghiệp và học thuật cũng là một yếu tố quan trọng để đảm bảo có đủ nguồn nhân lực có kỹ năng phục vụ cho ngành này.

Chuyển đổi sang sản xuất giấy bao bì chất lượng cao có thể giúp ngành giấy tận dụng cơ hội thị trường và đảm bảo sự phát triển bền vững trong tương lai.

Nguồn: Vietnamplus