Arauco đầu tư 2.3 tỷ USD cho dự án sản xuất bột giấy tại Chile

Hội đồng quản trị của Tập đoàn Arauco đã phê duyệt đầu tư dự án lớn nhất trong lịch sử của hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, dây chuyền mới sản xuất bột giấy từ gỗ bạch đàn, công suất 1.55 triệu tấn/năm tại nhà máy Horcones, Chile, dự án có tên gọi là MAPA. Công ty dự kiến dây chuyền số 3 sẽ khởi chạy vào cuối quý I năm 2021, tổng đầu tư của dự án là 2.3 tỷ USD.

Theo dự kiến ban đầu dự án MAPA phải đi vào hoạt động từ năm 2015, nhưng do liên quan đến các quy định về bảo vệ môi trường nên phải lùi thời gian khởi chạy một số năm.

Nhà máy Horcones hiện có hai dây chuyền bột giấy đang hoạt động, tổng công suất khoảng 800,000 tấn/năm, với cả bột gỗ mềm và gỗ cứng. Bằng việc mở rộng dự án MAPA, Tập đoàn Arauco sẽ ngừng hoạt động dây chuyền số 1, sản xuất bột gỗ cứng từ gỗ bạch đàn (BEK), được xây dựng vào những năm 1970, và sẽ cải tạo dây chuyền số 2, sản xuất bột gỗ mềm. Sau khi hoàn thành dự án MAPA, tổng công suất bột giấy của nhà máy Horcones sẽ đạt 2.1 triệu tấn/năm.

Theo RISI News/24.7.2018