Asia Pulp & Paper giảm sản lượng từ 90,000 - 110,000 tấn do ngừng máy

Asia Pulp & Paper (APP) thông báo, các nhà máy của APP tại Indonesia sẽ cắt giảm sản lượng tới 90,000-110,000 tấn bột giấy trong tháng 7 năm 2018, do việc bảo dưỡng dây chuyền bị kéo dài

Nguyên nhân chính của việc bảo dưỡng dây chuyền sản xuất bị kéo dài là công nhân vận hành sản xuất, vận tải, logistics trở lại làm việc muộn sau kỳ nghỉ lễ.

Theo RISI News / July 5, 2018