Ba công ty sản xuất bìa ngà tráng phấn thực hiện ngừng máy, tăng giá bán trong tháng 8

Image courtesy of VPPA

Ba nhà sản xuất bìa ngà lớn của Trung Quốc là Shandong Bohui Paper Industry, Shandong Chenming Paper Holdings and Sun Paper Cartonboard, đã công bố tăng 200 RMB/tấn (29 USD/tấn) đối với bìa ngà tráng phấn, công bố tăng giá có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8.

Vào cuối tháng 6 mức giá đã tăng 300 RMB/tấn và giữa tháng 7 tăng thêm 200 RMB/tấn.

Mặc dù mức tăng công bố vào tháng 6 và tháng 7 thực hiện không được đầy đủ, nhưng cũng đã ngăn chặn được sự suy giảm giá mạnh trong tháng Năm và tháng Sáu.

Cả hai loại bìa ngà tráng phấn chất lượng cao và loại thông thường đều tăng giá trong tháng 7.

Để giải quyết tình trạng cung vượt cầu, ba nhà sản xuất lớn đã sắp xếp lại thời gian ngừng máy tháng 8, tiếp theo tháng 6 và tháng 7. Tổng sản lượng của ba nhà sản xuất sẽ giảm khoảng 41.000 tấn.

Sun Paper Cartonboard, một công ty con thuộc sở hữu của Shandong Sun Holdings Group, ngừng chạy dây chuyền PM22 công suất 200.000 tấn/năm tại nhà máy Yanzhou ở tỉnh Sơn Đông, trong 10 ngày và sẽ cắt giảm khoảng 6.000 tấn sản lượng bìa ngà tráng phấn.

Shandong Chenming cũng cho ngừng chạy dây chuyền bìa ngà tráng phấn công suất 1,2 triệu tấn/năm tại nhà máy giấy và bột giấy Zhanjiang, Guangdong. Sản lượng sẽ bị cắt giảm khoảng 25.000 tấn.

Shandong Bohui dừng máy 5 ngày cho hai dây chuyền sản xuất bìa ngà tráng phấn tại Zibo, Shandong, với tổng công suất hai dây chuyền là 700.000 tấn/năm thì sản lượng sụt giảm khoảng 10.000 tấn.

Theo PPIA No.30, 03/8/2018