Catalyst Paper hoàn tất thương vụ bán cơ sở sản xuất cho Nine Dragon

Ngày 29 tháng 6 năm 2018 Công ty Nine Dragon Paper (Holdings) đã hoàn tất việc mua lại hai nhà máy của Công ty Catalyst Paper tại Mỹ với giá 175 triệu USD.

Theo thông báo của Nine Dragon nhà máy Rumford vận hành ba dây chuyền xeo với tổng công suất 550,000 tấn/năm, sản xuất giấy tráng từ bột hóa và từ bột cơ học, hai dây chuyền sản xuất bột kraft gỗ mềm và gỗ cứng tẩy trắng với tổng công suất bột thương phẩm là 120,000 tấn/năm.

Nhà máy Biron vận hành hai dây chuyền xeo có tổng công suất 340,000 tấn/năm sản xuất giấy tráng từ bột cơ học.

Theo như tuần tin Công nghiệp Bột giấy và Giấy thông báo, Nine Dragon đang có kế hoạch chuyển đổi toàn bộ nhà máy Rumford sang sản xuất bột nguyên khai và chuyển một trong bốn dây chuyền xeo giấy tại Biron sang sản xuất bìa hòm hộp.

Theo PPI Asia No.26, July 6, 2018