Công ty Hengan khởi chạy dây chuyền tissue cuối cùng tại Shandong

Hengan toilet roll and tissue on display at supermarket

 

Hengan International đã khởi chạy một dây chuyền tissue mới công suất 60.000 tấn/năm tại nhà máy Weifang, Shandong.

 

Máy xeo lưới đôi PM22, do công ty Valmet cung cấp có khổ giấy sau cắt biên là 5,6m, tốc độ vận hành 2.000 m/phút.

Năm 2012 Hengan International đặt mua tám máy xeo giấy tissue công suất mỗi máy 60.000 tấn/năm; bốn máy từ Công ty Andritz và bốn máy từ Công ty Valmet.

Dây chuyền PM22 là dây chuyền cuối cùng được đưa vào hoạt động. Ngoài nhà máy Weifang, Hengan International còn vận hành các nhà máy sản xuất giấy tissue khác trên toàn quốc. Tổng công suất giấy tissue của Hengan International khoảng 1,4 triệu tấn/năm.

Theo PPIA No.30, 08/8/2018