Copamex Mexico lắp đặt thêm hệ thống chuẩn bị bột giấy

Image courtesy of Copamex


Ngày 30 tháng 7 năm 2018 Voith Paper Bắc Mỹ đã đạt được thỏa thuận với Copamex của Monterrey, Mexico, về việc lắp đặt hệ thống chuẩn bị bột giấy BlueLine tại nhà máy ở Anahuac, dây chuyền xeo của Copamex đang được chuyển đổi nhằm vào thị trường giấy bao bì tại Mexico.

Trước đây, Copamex tập trung vào sản xuất giấy in, viết, nhưng hệ thống chuẩn bị bột BlueLine mới mua của Voith là một bước quan trọng trong kế hoạch mở rộng của họ. Hệ thống này sẽ sử dụng nhiều loại nguyên liệu thô bao gồm cả OCC và giấy loại hỗn hợp (MIX).

“Việc hợp tác với Voith sẽ bảo đảm cho công ty Copamex nâng cao khả năng xử lý nguồn nguyên liệu đầu vào có tỷ lệ tạp chất cao. Điều này sẽ giúp cho Copamex thành công trong việc phát triển thị trường giấy bao bì tại Mexico”.

Là công ty cung cấp thiết bị đồng bộ và trọn vẹn, Voith và MERI Environmental Solutions (công ty của Voith) sẽ cung cấp cho Copamex tất cả các bộ phận của hệ thống chuẩn bị bột giấy, bao gồm bộ phận cắt dây tự động, máy đánh tơi, xử lý bùn, làm sạch nước và xử lý nước thải.

Đây là dự án rất thân thiện với môi trường như mức tiêu thụ năng lượng và nước rất thấp, cũng như nâng cao được mức cải thiện quản lý chất thải.

Khi hệ thống chuẩn bị bột giấy mới vận hành vào đầu năm 2019, sẽ cung cấp bột cho nhà máy Copamex ở Anahuac, với công suất 260.000 tấn/năm với các sản phẩm giấy lớp mặt (testliner) và giấy lớp sóng giữa (medium) cho sản xuất bìa hộp cáctông.

Copamex có trụ sở tại Monterrey, là nhà sản xuất giấy hàng đầu tại Mexico với 90 năm kinh nghiệm. Hàng năm công ty xuất bán khoảng 500.000 tấn sản phẩm giấy lớp mặt và giấy lớp sóng của ba nhà máy với 7 máy xeo và 200.000 tấn sản phẩm bìa cứng khác của 2 nhà máy khác. Hệ thống nhà máy của Copamex được thiết kế và xây dựng nối tiếp để sản xuất bột tái chế, bìa hòm hộp và hộp cactong sóng.

Theo www.paperage.com