GIÁ XUẤT – NHẬP KHẨU BỘT GIẤY VÀ GIẤY 6 tháng đầu năm 2020

  1. Giá bột giấy trung bình nhập khẩu khu vực Châu Á (USD/tấn, CIF đến các cảng chính)

Hình 1: Giá bột giấy trung bình nhập khẩu khu vực Châu Á

- Giá bột chưa tẩy (UKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy làm bao bì trong tháng 6/2020 trung bình là 460 USD/tấn, giảm 21,37% so với trung bình tháng 5/2020.

- Giá bột hoá trắng gỗ mềm (BSKP) nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy bao bì, bao gói trong tháng 6/2020 trung bình là 580 USD/tấn, giảm 3,81% so với trung bình tháng trước.

- Giá bột hóa trắng gỗ cứng (BHKP) nguyên liệu cho sản xuất giấy in, viết, giấy tissue trong tháng 6/2020 trung bình là 460 USD/tấn, giảm 5,74% so với trung bình tháng trước.

- Giá bột bạch đàn (BEK), thuộc bột hóa trắng gỗ cứng, trong tháng 6/2020 trung bình là 465 USD/tấn, giảm 4,12% so với trung bình tháng 5/2020.

  1. Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á (USD/tấn, CIF đến các cảng chính)

Hình 2: Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á

Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á trong tháng 7/2020 không thay đổi so với tháng trước, cụ thể:

- Giá giấy văn phòng phân loại Mỹ (SOP) trong tháng 7/2020 trung bình là 255 USD/tấn.

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Mỹ (OCC 11) trong tháng 7/2020 trung bình là 150 USD/tấn.

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ Châu Âu (OCC 95/5) trong tháng 7/2020 trung bình là 123 USD/tấn.

- Giá giấy hỗn tạp Mỹ (Mixed Paper) trong tháng 7/2020 trung bình là 50 USD/tấn.

- Giá bìa các tông hòm hộp cũ của Nhật Bản trong tháng 7/2020 trung bình là 143 USD/tấn.

3. Giá giấy xuất nhập khẩu tại thị trường Việt Nam

Bảng 1: Giá giấy nhập khẩu tại thị trường Việt Nam tháng 6/2020 (USD/tấn, chưa bao gồm thuế và chi phí khác)

Bảng 2: Giá giấy xuất khẩu tại thị trường Việt Nam tháng 6/2020 (USD/tấn, CIF)

Nguồn: vppa.vn