Hengan International khởi chạy dây chuyền tissue mới tại Shandong

Hengan International đã cho khởi chạy một dây chuyền tissue mới công suất 60,000 tấn/năm tại nhà máy Weifang ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Sản phẩm đầu tiên rời khỏi lưới xeo vào tháng 6 năm 2018.

Dây chuyền lưới đôi PM 22, do Công ty Valmet cung cấp có khổ giấy sau cắt biên là 5.6 m, tốc độ thiết kế là 2,000 m/phút.

Ngay từ năm 2012, Hengan International đặt hàng tám máy xeo giấy tissue công suất 60,000 tấn/năm; bốn máy do Andritz cung cấp và bốn máy do Valmet cung cấp. Và PM 22 là dây chuyền cuối cùng đưa vào hoạt động. Trước đó cũng tại nhà máy Weifang một dây chuyền khác đã được đưa vào hoạt động từ đầu năm 2018.

Ngoài nhà máy Weifang, Hengan International còn vận hành năm nhà máy sản xuất giấy tissue khác trên toàn quốc.Với tổng công suất giấy tissue khoảng 1.4 triệu tấn/năm, hiện nay Hengan International được xếp hạng là nhà sản xuất tissue lớn thứ hai ở Trung Quốc.

Theo RISI News/24.7.2018