International Paper APPM Ấn Độ cắt giảm sản lượng

IP APPM Factory

 

International Paper APPM (IP APPM) đã đóng cửa nhà máy Rajahmundry tại Andhra Pradesh, Ấn Độ, để bảo trì thường niên.

 

Các dây chuyền đã ngừng hoạt động từ cuối tháng 7 cho đến hết trung tuần 8/2018.

Nhà máy Rajahmundry có công suất 196.000 tấn/năm chuyên sản xuất giấy in không tráng từ bột hóa và một số loại giấy in đặc biệt. Sản lượng bị cắt giảm ước tính vào khoảng 6.000 tấn.

Một nhà máy khác của IP APPM tại Madhavarayudu Palem, tại Andhra Pradesh, có công suất 69,000 tấn/năm chuyên sản xuất giấy in, viết và giấy bao gói.

Theo PPIA No.30, 08/8/2018