JPP thành lập liên doanh với công ty Ấn Độ hoạt động về tái chế RCP

Công ty Nhật Bản Japan Pulp&Paper (JPP) đã công bố thành lập một liên doanh với Ấn Độ để tái chế giấy.

Công ty OVOL Fibre Solution của Ấn Độ (OFSI) sẽ cùng hợp tác với Papyrus Recycling of Kolkata trong liên doanh này với JPP. Japan Pulp&Paper chiếm cổ phần chủ đạo trong liên doanh, tới 92%.

JPP hy vọng rằng, nhu cầu về giấy bao gói và giấy in của Ấn Độ sẽ tăng lên khi mức sống và trình độ học vấn tại Ấn Độ được cải thiện và đã đầu tư theo xu hướng tăng trưởng đó.

Việc thành lập công ty liên doanh của OFSI là nhằm tăng cường hoạt động tái chế giấy thu hồi của công ty, với mục tiêu cụ thể là gia tăng lượng giấy thu hồi từ các nhà in và các công ty gia công bìa hòm hộp. JPP ước tính rằng tại thời điểm này, tỷ lệ thu gom giấy loại của Ấn Độ chỉ đạt khoảng 30%, mặc dù các nhà máy trên toàn Ấn Độ đang rất phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu đầu vào là giấy thu hồi (RCP).

Theo PPI Asia No. 27,13-7-2018