NGÀNH CÔNG NGHIỆP GIẤY VIỆT NAM: TIẾT KIỆM CHI PHÍ VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG SẢN XUẤT GIẤY BAO BÌ

Ngành sản xuất giấy bao bì công nghiệp Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong ngành vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí và tiết kiệm năng lượng. Để giải quyết những vấn đề này, việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật và quản lý là vô cùng cần thiết. Các giải pháp này giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao nguyên vật liệu và năng lượng, từ đó tiết kiệm chi phí và tăng lợi nhuận.

Phát Triển Ngành Công Nghiệp Giấy tại Việt Nam và Thách Thức Khu Vực Phía Bắc

Theo Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô, Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam  nêu: “Phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam theo hướng bền vững gắn với nhiệm vụ bảo vệ môi trường; áp dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao nguyên vật liệu, năng lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và sản phẩm, tập trung xây dựng một số thương hiệu quốc gia với sản phẩm giấy và bột giấy để cạnh tranh hiệu quả trong tiến trình hội nhập kinh tế.”

Ngành sản xuất giấy bao bì Việt Nam có tiềm năng và triển vọng. Tuy nhiên, các dự án đầu tư chủ yếu tại khu vực phía Nam, sử dụng công nghệ cũ, vận hành bán tự động, kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu ra chưa tốt. Do đó việc kiểm soát quy trình sản xuất gặp nhiều khó khăn, chất lượng sản phẩm có tính ổn định không cao. Khả năng tiếp cận công nghệ tiên tiến của các nhà máy giấy bao bì quy mô vừa và nhỏ tại Việt Nam còn hạn chế so với khu vực và thế giới như chất lượng nước thải, khí thải từ quá trình sản xuất ảnh hưởng đến môi trường do thiếu công nghệ xử lý hiệu quả, tỷ lệ tái chế nguyên liệu giấy thải ra còn thấp do thiếu công nghệ thu hồi, phân loại giấy tái chế. Việc khai thác và sử dụng nguồn nguyên liệu, kể cả nguồn thứ cấp như giấy thải, chưa đạt hiệu quả do thiếu công nghệ tối ưu.

Giải Pháp Kỹ Thuật và Quản Lý Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất Giấy Bao Bì

Viện Công nghiệp Giấy và Xenluylô đã nghiên cứu đề xuất và áp dụng thực tế nhiều giải pháp kỹ thuật, quản lý nhằm tăng cường hiệu suất, tiết kiệm nguyên vật liệu tại các nhà máy giấy bao bì công nghiệp quy mô nhỏ.

Các giải pháp kỹ thuật:

- Cải tiến công nghệ sản xuất giấy testliner và chế độ nghiền bột giấy

- Sử dụng thiết bị mới cô đặc đĩa, thêm máy làm sạch nước thải

- Khám phá hợp chất hóa học tăng chống thấm, tiết kiệm nước

- Cách bảo ôn đường ống hơi, xử lý môi trường hiệu quả

Các giải pháp quản lý:

- Phân loại nguyên liệu tối ưu cho từng dòng sản phẩm

- Hình thành tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng sản phẩm

- Quản lý quy trình máy móc, thiết bị vận hành hiệu quả

Về phía kỹ thuật đã áp dụng thành công 7 giải pháp như: Phân tách sợi trung bình làm lớp mặt giấy testliner, sử dụng cô đặc dạng đĩa thay vì lưới nghiêng, bổ sung sàng loại bỏ đuôi T2D, ứng dụng kết hợp keo chống thấm bề mặt và AKD tăng khả năng chống thấm, sử dụng nước làm mát làm kín, bảo ôn đường ống hơi tiết kiệm năng lượng.

Về quản lý, các giải pháp áp dụng bao gồm: Quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm, hướng dẫn phân tích, quy trình vận hành tối ưu máy móc thiết bị. Nhờ vậy đã mang lại hiệu quả cao hơn cho doanh nghiệp trong việc tiết kiệm nguyên vật liệu, tăng năng suất sản xuất.

Lợi Ích Của Việc Áp Dụng Công Nghệ và Quản Lý Trong Ngành Công Nghiệp Giấy

Kết quả ban đầu cho thấy các giải pháp được áp dụng đã mang lại hiệu quả rõ rệt cho doanh nghiệp:

- Về mặt chi phí sản xuất: Ứng dụng công nghệ phân tách sợi trung bình, kết hợp với điều kiện nghiền, cô đặc dạng đĩa đã giúp giảm chi phí 305.712 đồng/tấn. Cụ thể, chi phí hóa chất màu, chống thấm giảm lần lượt 23.220 đồng và 14.400 đồng/tấn sản phẩm.

- Về tiết kiệm năng lượng: Áp dụng sàng thải đuôi T2D, bảo ôn đường ống hơi, sử dụng nước làm kín, làm mát giúp giảm 44.231 đồng/tấn chi phí năng lượng.

- Các giải pháp quản lý giúp quản lý sản xuất thuận lợi hơn, phân loại sản phẩm từ đầu, giảm thời gian dừng máy, nâng cao năng suất, ổn định và chất lượng sản phẩm.

Ứng dụng các giải pháp kỹ thuật và quản lý hiệu quả mang lại nhiều lợi ích cho ngành công nghiệp sản xuất giấy bao bì Việt Nam trong việc giảm chi phí và tiết kiệm năng lượng. Qua nghiên cứu và áp dụng thực tế các giải pháp tối ưu hóa tại nhiều nhà máy, mang lại hiệu quả cao trong việc giảm chi phí nguyên vật liệu, hóa chất và tiết kiệm điện năng, nước trong quá trình sản xuất giấy bao bì. Đồng thời, chất lượng quản lý sản xuất được nâng cao, từ đó gia tăng năng suất lao động. Việc tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiên tiến vào quản lý sản xuất chính là xu thế tất yếu ngành công nghiệp giấy bao bì Việt Nam hướng tới, góp phần tối ưu hóa chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Nguồn: congthuong.vn

Xem thêm tại: https://congthuong.vn/giam-chi-phi-tiet-kiem-nang-luong-trong-san-xuat-giay-bao-bi-254827.html