Oji New Zealand nâng cao năng lực sản xuất bột kraft gỗ mềm không tẩy

Oji Fiber Solutions, công ty con sản xuất giấy và bột giấy của Oji Holdings New Zealand đã công bố chuyển đổi dây chuyền sản xuất bột gỗ mềm tẩy trắng (BSK) tại nhà máy Tasman sang bột kraft gỗ mềm không tẩy trắng (USK).

Việc chuyển đổi sản xuất này được căn cứ vào xu hướng gia tăng nhu cầu bột không tẩy trên thị trường do Trung Quốc ban hành các quy định cấm nhập khẩu giấy loại thu hồi (RCP).

Các nhà máy sản xuất giấy Trung Quốc có thể sử dụng bột gỗ mềm không tẩy để phối trộn với giấy thu hồi trong nước nhằm tăng độ cứng và bền của giấy, bìa tái chế, và thay thế nguồn giấy loại chất lượng cao trước kia phải nhập khẩu.

Việc thay đổi sản xuất cho phép Oji Fiber Solutions không những mở rộng kinh doanh bột không tẩy với các đối tác khác trên thế giới mà còn gia tăng năng lực sản xuất giấy bao bì của các công ty châu Á, trong đó có cả Trung Quốc.

Hoạt động sản xuất bột giấy tẩy trắng tại Nhà máy Tasman sẽ được chấm dứt vào cuối Quý I năm 2019.

Dây chuyền lớn hơn công suất khoảng 180.000 tấn/năm sẽ được chuyển đổi 40% công suất sang bột không tẩy ngay trong năm nay và 60% còn lại vẫn sản xuất bột tẩy trắng. Việc chuyển đổi 100% công suất sang bột không tẩy sẽ được hoàn tất trong tháng 3 năm 2019.

Trong năm 2017 Oji Fiber Solutions sản xuất tổng cộng 279.000 tấn bột giấy, trong đó 128.500 là bột tẩy trắng và 150.500 bột chưa tẩy trắng. Năm 2018, tổng sản lượng dự kiến là 275.000 tấn, trong đó bột tẩy trắng 65.000 tấn và bột không tẩy 210.000 tấn.

Năm 2019, tổng sản lượng dự kiến sẽ tăng lên 293.000 tấn, trong đó chỉ có 7.000 tấn sẽ là bột tẩy trắng. Năm 2020, công ty đặt mục tiêu sản xuất 300.000 tấn bột không tẩy.

Dây chuyền bột giấy nhỏ hơn tại Tasman, có công suất khoảng 120.000 tấn/năm, sản xuất bột không tẩy với mục đích cung cấp cho các nhà sản xuất giấy bìa ở nước ngoài.

Theo PPIA No.30, 03/8/2018