Stora Enso đầu tư sản xuất điện tại nhà máy Maxau ở Germany

Tập đoàn Stora Enso quyết định lắp đặt một tuabin hơi nước cùng hệ thống làm mát khép kín tại nhà máy tại Maxau, Germany, với chi phí 25 triệu EUR, dự án sẽ được khởi công trong quý 3 năm 2018 và hoàn thành vào năm 2020.

Stora Enso muốn đảm bảo sản xuất năng lượng tại Maxau Mill bằng cách tăng sản lượng điện và nâng cao hiệu quả sử dụng. Tua bin ngưng tụ công suất 57 MW mới được bổ sung cho nhà máy điện. Việc đầu tư sẽ giảm chi phí năng lượng và đảm bảo tính cạnh tranh về chi phí dài hạn của nhà máy giấy. Sau khi lắp đặt, thời gian hoàn vốn sẽ khoảng bốn năm.

Khoản đầu tư này góp phần vào lộ trình sản xuất sạch, giảm khí thải nhà kính của Stora Enso và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng (tiết kiệm 50,000t CO2 mỗi năm). Hệ thống làm mát khép kín sẽ làm giảm đáng kể việc sử dụng nước làm mát lấy từ bên ngoài.

Maxau Mill nằm trên sông Rhine gần Karlsruhe, tây nam nước Đức. Maxau Mill là nhà máy chính sản xuất giấy in tạp chí không tráng. Nhà máy nằm ở vị trí chiến lược trung tâm, chí không tráng. Nhà máy nằm ở vị trí chiến lược trung tâm, khách hàng của Maxau Mill bao gồm các nhà xuất bản, nhà bán lẻ và nhà in lớn ở châu Âu. Nhà máy có hai dây chuyền với tổng công suất xấp xỉ. 530,000 tấn/năm, sản xuất giấy in tạp chí không tráng. Giấy thu hồi (RCP) là nguyên liệu thô đầu vào chủ yếu cho quá trình sản xuất của nhà máy.

Theo PaperAge.com/01.8.2018