Tập đoàn Taison Group của Trung Quốc khởi chạy dây chuyền Tissue đầu tiên tại nhà máy ở Jiujiang

Taison Group

Tập đoàn Taison Group Trung Quốc đã cho khởi chạy dây chuyền mới công suất 60,000 tấn/năm sản xuất giấy tissue tại nhà máy mới ở thành phố Jiujiang, tỉnh Jiangxi.

Cuộn giấy đầu tiên được cắt khỏi lưới xeo ngày 28 tháng 6 năm 2018.

Máy xeo lưới đôi TM 7, do công ty Voith cung cấp có khổ lưới sau cắt biên 5,6m và vân tốc thiết kế 2,200 m/min.

Ba dây chuyền xeo nữa có đặc tính tương tự cũng đã được lên kế hoạch khởi chạy lần lượt trong thời gian tới.

Tới cuối năm 2018, nhà máy tại Jiujiang sẽ đạt tổng công suất 240,000 tấn/năm sản xuất giấy tissue, với nguồn nguyên liệu đầu vào là hỗn hợp bột tre và bột gỗ.

Bốn dây chuyền sản xuất giấy tissue này là bước đầu tiên trong kế hoạch mở rộng công suất giấy tissue của Tập đoàn Taison tại nhà máy Jiujiang.

Tập đoàn dự kiến nâng tổng công suất giấy tissue tại đây lên tới 480,000 tấn/năm, căn cứ vào báo cáo đánh giá tác động môi trường do chính quyền địa phương ban hành năm 2016.

Tập đoàn Taison Group hiện đang có các nhà máy sản xuất giấy tissue tại thành phố Chishui, tỉnh Guizhou và tại thành phố Chongqing.

Tại Chishui dây chuyền tissue công suất 60,000 tấn/năm do công ty con Guizhou Chitianhua Paper Industry vận hành.

Tại nhà máy ở Chongqing, công ty con Well Mind Paper có công suất tissue 54,000 tấn/năm.

Đại diện cho biết tập đoàn đang có kế hoạch bổ sung 120,000 tấn/năm công suất tissue cho nhà máy Chongqing và lắp đặt một nhà máy mới tại thành phố Suzhou, tỉnh Anhui.

Công suất trong nước gia tăng:

Tập đoàn Taison Group là một trong số các công ty có quy mô mở rộng sản xuất giấy tissue Trung Quốc.

Hiệp hội các nhà sản xuất giấy gia dụng quốc gia Trung Quốc (CNHPIA) báo cáo công suất giấy tissue toàn quốc đạt 12.15 triệu tấn/năm vào cuối năm 2017, tăng 8% so với năm trước.

Mặc dù tỷ lệ hoạt động tổng thể chỉ đạt 76%, nhưng trong năm 2016 đã cho thấy hiện tượng cung vượt cầu.

Theo CNHPIA đánh giá tổng công suất của các dây chuyền mới dự kiến khởi chạy trong năm 2019 sẽ đạt mức 3.81 triệu tấn/năm, điều đó dẫn đến sự cạnh tranh cao và tỷ lệ hoạt động máy duy trì ở mức thấp.

Theo RISI News – 04 July 2018