Thị trường bột giấy toàn cầu tháng 09/2019

Tình hình tiêu thụ bột giấy toàn cầu tháng 09/2019 đạt 4,755 triệu tấn, dự trữ giảm xuống còn 44 ngày cung cấp, tỷ lệ tiêu thụ so với sản lượng đạt 99%.

Thống kế từ Hội đồng sản phẩm bột giấy và giấy (PPPC) cho thấy: Thị trường tiêu thụ bột giấy toàn cầu tháng 9/2019 đã tăng 4,0% đạt 4,755 triệu tấn so với 4,571 triệu tấn trong tháng 07/2019.

Tiêu thụ bột giấy đã tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2018 (Tháng 09/2018 tiêu thụ đạt 4,598 triệu tấn). Như vậy, tỉ lệ tiêu thụ so với sản lượng tháng 09 đã đạt 99%, ghi nhận tăng 7% so với 93% của tháng 08/2019. 

Mặt khác, tiêu thụ bột gỗ mềm tẩy trắng (BSK) đạt 2,038 triệu tấn trong tháng 09, thấp hơn so với tháng 08 là 2,195 triệu tấn. Trong khi đó tiêu thụ bột gỗ cứng tẩy trắng (BHK) đạt 2,566 triệu tấn tăng so với 2,233 triệu tấn trong tháng 08.

Theo dữ liệu thống kê của PPPC: Tồn kho toàn cầu của nhà sản xuất giảm xuống 4 ngày, còn 44 ngày cung cấp trong tháng 9 (35 ngày bột BSK và 52 ngày bột BHK), nhưng lại cao hơn cùng kỳ tháng 9/2018 là 6 ngày.

Nguồn: Fasmarkets RISI; VPPA 


Kính mời Quý vị đăng ký tham gia PAPER Vietnam 2020, diễn ra vào ngày 17 - 19/06/2020 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM, để gặp gỡ, giao lưu và mở rộng kinh doanh với các đối tác tiềm năng.
» Đăng ký đặt gian hàng TẠI ĐÂY!