Thống kê bột giấy toàn cầu: xuất khẩu đạt 4,553 triệu tấn, dự trữ đạt 35 ngày cung cấp

Sản lượng bột giấy toàn cầu tăng 7.1% đạt 4.553 triệu tấn trong tháng 6, tăng so với 4.253 triệu tấn trong tháng 5, theo số liệu mới nhất từ Hội đồng sản phẩm giấy và bột giấy (PPPC)

Sản lượng bột kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSK) đã giảm từ 2.020 triệu tấn trong tháng 5 xuống còn 1.958 triệu tấn trong tháng 6, trong khi đó lượng bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHK) tăng từ 2.090 triệu tấn trong tháng 5 lên 2.446 triệu tấn trong tháng 6

Xuất khẩu tăng 1.9% so với tháng 6 năm trước, đạt mức 4.466 triệu tấn trong tháng 6 năm 2017. Tỷ lệ giữa xuất khẩu và năng lực sản xuất tăng từ 87% trong tháng 5 lên 96% trong tháng 6.

Dự trữ toàn cầu ổn định ở mức 35 ngày cung cấp trong tháng 6 (28 ngày đối với BSK và 42 ngày đối với BHK) và cao hơn hai ngày so với tháng 6/2017.

Theo RISI News/25.7.2018