Tổng cục Hải quan ra Công văn mới về việc tăng cường quản lý đối với phế liệu nhập khẩu

Đối với hàng hóa khai báo là phế liệu nhập khẩu, khi thực hiện thủ tục hải quan, chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan phải lấy mẫu gửi Cục Kiểm định Hải quan để thực hiện việc phân tích đánh giá sự phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với lô hàng phế liệu nhập khẩu. Trong quá trình lấy mẫu phải chụp ảnh thực tế hàng hóa nhập khẩu để lưu hồ sơ phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra.

Như vậy đối với giấy loại nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất đầu vào cho các doanh nghiệp sản xuất giấy bao gói, bột giấy từ giấy tái chế sẽ bị ảnh hưởng rất lớn từ Công văn này của Tổng cục Hải quan. Chi phí vận tải, lưu kho và làm thủ tục sẽ gia tăng, đặc biệt là thời gian lưu kho đối với lô hàng nhập khẩu bị kéo dài sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất của Doanh nghiệp. Văn phòng Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam đang tích cực làm việc với Tổng cục Hải quan Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan để tháo gỡ vướng mắc này cho các doanh nghiệp Hội viên.

Theo Thời báo Tài chính Online
29 tháng 6 năm 2018