Yash Papers của Ấn Độ mở rộng công suất giấy kraft

Công ty Yash Papers của Ấn Độ đã quyết định mở rộng công suất và phạm vi sản phẩm của dây chuyền xeo PM3 tại nhà máy Faizabad ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Sau khi được nâng cấp năm 2007 và trang bị thêm một số hệ thống phụ trợ, dây chuyền sản xuất giấy kraft có công suất 25,000 tấn/năm.

Dây chuyền có công suất 80.5 tấn/ngày và công ty đặt mục tiêu nâng cao công suất lên 100 tấn/ngày, với sản phẩm chính là giấy bao gói.

Ngoài ra, công ty còn có hai dây chuyền giấy kraft khác nữa với tổng công suất khoảng 16,000 tấn/năm.

Giấy làm túi xách là sản phẩm mới của công ty và công ty còn sản xuất bộ đồ ăn bằng giấy.

Theo PPIA No. 28/20.7.2018