Đối tác

Trung tâm Thông tin Hoá học Trung Quốc (CNCIC)
Trung tâm Thông tin Hoá học Trung Quốc (CNCIC)

 

CNCIC là nhà cung cấp thông tin hóa học nổi tiếng thế giới, đã tham gia vào dịch vụ tư vấn hóa học, xuất bản và tổ chức hội nghị từ năm 1958. Là một viện thu thập thông tin và nghiên cứu quốc gia, chúng tôi đã xuất bản một số tạp chí hóa học và tạp chí về ngành công nghiệp hóa chất quốc tế và Trung Quốc và đã thực hiện một số dự án trọng điểm được đưa ra bởi Bộ Khoa học và Công nghệ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Chúng tôi cũng là đại lý độc quyền trong nước cho một số cơ sở dữ liệu quốc tế và đối tác chiến lược của các viện nổi tiếng thế giới.

Triển lãm của cúng tôi có một đội ngũ chuyên nghiệp tổ chức, lập kế hoạch, tuyển dụng, thiết kế và hoạt động và đã tổ chức nhiều triển lãm chuyên nghiệp trên toàn thế giới với sự hỗ trợ mạnh mẽ của nó. Sau 20 năm phát triển, kinh doanh triển lãm của chúng tôi đã nhận được sự hoan nghênh rộng rãi và khen ngợi từ trong và ngoài nước và tiếp tục phát triển. Chúng tôi đã tổ chức một số cuộc triển lãm ở nhiều nước phát triển và các thị trường mới nổi như Mỹ, Phần Lan, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Bănglađét , Thái Lan, và Brazil, và hỗ trợ mạnh mẽ cho khách hàng của chúng tôi để giúp họ nắm bắt cơ hội kinh doanh quốc tế và tham gia vào các thị trường mới nổi. Triển lãm CNCIC đã giúp hơn 10.000 nhà triển lãm nhận được quỹ của chính phủ trong những năm qua