PHÍ THAM GIA

USD 360/m2 (minimum 18 m2)
 Shell Scheme
USD 390/m2 (Minimum m2)
Bao gồm:
 • Khung và vách gian hàng
 • Bảng tên
 • Thảm gian hàng
 • 1 Quầy thông tin
 • 2 Ghế
 • 1 Thùng đựng rác
 • 1 ổ điện
 • 2 Bóng đèn
 • Vệ sinh hằng ngày
 • Free listing on show preview and show directory
 • Free market visit tour
 • Free seminar attendance
 • Free entry badge and opening ceremony invitation