PHÍ THAM GIA

8.280.000 VNĐ /m2 (Tối thiểu 18 m2)

Dành cho nhà triển lãm tự muốn thiết kế gian hàng

 Shell Scheme
8.970.000 VNĐ /m2 (Tối thiểu 9 m2)
Bao gồm:
  • Bảng tên Công ty và số gian hàng 
  • Thảm gian hàng
  • 2 bóng đèn huỳnh quang 40W
  • 1 Bàn thông tin
  • 2 Ghế xếp 
  • 1 Thùng đựng rác
  • 1 ổ điện 220V
  • Vệ sinh hằng ngày
  • PHÍ ĐĂNG KÍ : 285$