Chương trình hội thảo

 

  • 09:00 - 09:30
  • Mr. Dang Van Son, Vice president and general secretary Vietnam Pulp and Paper Association (VPPA)
Hội thảo chủ đề "Sự phát triển của ngành giấy Việt Nam hiện nay và trong thời gian tới" trình bày bởi T.S. Đặng Văn Sơn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký VPPA trình bày
  • 09:30 - 10:00
  • Expert of Valmet, Finland
Corrugated container making machine in the coming years in Vietnam
Hội thảo chủ đề "Máy xeo giấy làm thùng sóng trong những năm tới ở Việt Nam" trình bày bởi Chuyên gia của Valmet, Phần Lan
  • 10:30 - 11:00
  • Mr. Hoang Trung Son Vice President of VPPA
Recycling recovered paper in general and liquid containers (milk, juice...) in particular in Vietnam
Tái chế giấy thu hồi nói chung và hộp đựng chất lỏng (sữa, nước hoa quả...) nói riêng ở Việt Nam trình bày bởi ông Hoàng Trung Sơn, Phó Chủ tịch VPPA, Chủ tịch Chi hội II, VPPA, Tổng Giám đốc Giấy Đồng Tiến.
  • 11:00 - 11:30
  • Mr Le Van Hiep, Mr. Đinh Tan Hung
Digital application in paper factory management
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý xí nghiệp Giấy ở Việt Nam, Diễn giả: Th.s Lê Văn Hiệp, T.S. Đinh Tấn Hưng.