Chương trình hội thảo

SEMINAR PROGRAM

Paper Vietnam 2019

Phòng Hội thảo 1, tầng trệt, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn, TP.HCM

 • 10:30 - 11:00
 • Mr. PG Mukundan Secretary General, Indian Agro & Recycled Paper Mills Association (Iarpma)
Status Of Indian Paper Industry
Hội thảo chủ đề "Tình trạng của ngành công nghiệp giấy Ấn Độ" trình bày bởi ông PG Mukundan, Chủ tịch hiệp hội IARPMA
 • 11:05 - 11:35
 • Mr. S. Cooper Partner Minipack
Trends for secondary packing in paper & Duplex board industry
Hội thảo chủ đề "Xu hướng đóng gói thứ cấp trong ngành công nghiệp giấy & giấy Duplex board" trình bày bởi ông S. Cooper Partner
 • 11:40 - 12:10
 • Mr. Michael Wang Hangzhou Pnshar Technology co., ltd.
Lab equipment for paper-making industries
Hội thảo chủ đề "Thiết bị phòng thí nghiệm cho ngành sản xuất giấy" trình bày bởi ông Michael Wang, Hangzhou Pnshar Technology co., ltd.
 • 13:15 - 13:45
 • Mr. Liu Wen Secretary General, Specialty Papers Committee of China Technical Association of Paper Industry
Overview of Specialty Papers Market in China
Hội thảo chủ đề "Tổng quan thị trường giấy đặc biệt Trung Quốc" trình bày bởi ông Liu Wen
 • 13:50 - 14:20
 • Mr. Guo Rong Sales Director, UPT
Roll Service
Hội thảo chủ đề "Dịch vụ cuộn" trình bày bởi ông Guo Rong, Giám đốc bán hàng, UPT
 • 14:25 - 14:55
 • Mr. Liu Shuiping Mian Yang TOC Auto-equipment co., ltd.
Technology of Single Fourdrinier Core-Board Paper Machine
Hội thảo chủ đề "Công nghệ của máy giấy lõi đơn Fourdrinier" trình bày bởi ông Liu Shuiping, Mian Yang TOC Auto-equipment co., ltd.
 • 15:00 - 15:30
 • Mr. Wu Bing Manager & Invention patent, Sichuan Guxin Environmental Protection Technology Co., Ltd. (China)
China's invention patent technology for the comprehensive utilization of the solid waste "white mud" of paper pulping enterprises
Hội thảo chủ đề "Công nghệ sáng chế có bản quyền của Trung Quốc để sử dụng một cách toàn diện cho chất thải rắn "bùn trắng" của các doanh nghiệp nghiền giấy" trình bày bởi ông Wu Bing, Quản lý & Phát Minh bản quyền, Công ty Sichuan Guxin Environmental Protection Technology Co., Ltd (Trung Quốc)
 • 15:35 - 16:05
 • Mr. George Deputy General Manager, Shanghai Alpha Import & Export Co., Ltd
Introduction of Alpha Machinery Alliance
Hội thảo chủ đề "Giới thiệu về Alpha Machinery Alliance" trình bày bởi ông George, Deputy General Manager, Shanghai Alpha Import & Export Co., Ltd
 • 10:15 - 10:45
 • Mr. Bui Pham Thien Van Heat engineer, Martech
Optimized energy for paper industry
Hội thảo chủ đề "Tối ưu năng lượng cho ngành giấy" trình bày bởi Ông Bùi Phạm Thiên Văn, kỹ sư Nhiệt, Martech
 • 10:45 - 11:15
 • Dr. Lê Trung Hiếu Ewater Engineering co., ltd.
Ewater ION-chemical treatment technology for boiler residue without chemical use
Hội thảo chủ đề "Ewater công nghệ ION hóa - xử lý cáu cặn lò hơi không dùng hóa chất" trình bày bởi ông Lê Trung Hiếu, Công Ty TNHH Ewater Engineering
 • 11:15 - 12:00
 • Dr. Datta Kuvalekar Director/Chief Technical Officer (CTO), Forbes Marshall
Opportunities for Energy Savings in Vietnam Paper Mills
Hội thảo chủ đề "Cơ hội để tiết kiệm năng lượng tại các nhà máy giấy Việt Nam" trình bày bởi ông Datta Kuvalekar, Director/Chief Technical Officer (CTO), Forbes Marshall
Session: Collaboration for together development of vietnamese paper industry
Chủ đề: Cộng tác cùng phát triển ngành giấy Việt Nam
 • 13:15 - 14:00
 • Dr. Dang Van Son VPPA General Secretary
Vietnam Paper Industry Overview 2018 and prospects for development in the coming years
Hội thảo chủ đề "Tổng quan ngành giấy Việt Nam 2018 và triển vọng phát triển trong những năm tới" trình bày bởi ông Đặng Văn Sơn, Tổng Thư ký VPPA
 • 14:00 - 14:45
 • Dr. Nguyen Dinh Tuan President of Viet Paper Trading Joint Stock Company
Investment orientation in the paper industry in the coming years
Hội thảo chủ đề "Định hướng đầu tư trong ngành giấy trong những năm tới" trình bày bởi ông Nguyễn Đình Tuấn, Chủ tịch Cty CP TM DV Giấy Việt
 • 14:45 - 15:30
 • Dr. Vu Ngoc Bao fomer Vice President and General Secretary of VPPA
Current policies which are affecting the development of the paper industry
Hội thảo chủ đề "Những chính sách hiện nay ảnh hưởng tới sự phát triển ngành giấy" trình bày bởi ông Vũ Ngọc Bảo, nguyên Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký VPPA
 • 15:30 - 16:00
 • Dr. Lam Quoc Thai Representative of Voith in HCMC
Voith for the development of Vietnam's paper industry today and in the future
Hội thảo chủ đề "Voith đối với sự phát triển của ngành giấy Việt Nam hiện nay và trong tương lai" trình bày bởi ông Lâm Quốc Thải, Trưởng đại diện Voith tại HCMC